سلام میتونید از دیگر سایت های ما نیز بازدید کنید

سایت هنر97 -》به دلیل هک شدن مجبور شدم حذفش کنم😭😭

سایت آی آر بیولوژی   -》 سایت دوستم معروف به سایت خانه زیست شناسی

سایت فیزیک   -》 هنوز تازه ساخت است.